Service

Event planning & managenment

1. Grand opening
2. Product launching
3. Conferences
4. Gala dinner

Trade Marketing

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp nhân sự và trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ bán hàng, marketing tại điểm bán,…

Movie recording service

1. TVC quảng cáo
2. video doanh nghiệp
3. Viral clip
4. Video sự kiện

Thiết kế và trang trí không gian trưng bày triễn lãm

Lý do tại sao thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm thành công.